Tipy a triky pre začínajúcich fotografov

Pojmy a označenia v Corel Photo-Paint a Adobe Photoshop

14.11.2010 20:08

    Grafický program v ktorom budeme pracovať si okrem iného vyberáme aj podľa toho, koľko návodov je možné nájsť pre ten či onen editor. Určite ste si všimli, že na nete je množstvo kvalitných textov vysvetľujúcich prácu vo Photoshope, ale len veľmi málo pre Photo-Paint. Je to trochu škoda,  pretože ide o celkom rovnocenné programy, ktoré sú si natoľko podobné, že návod pre jeden program sa dá veľmi dobre použiť aj v druhom programe, pokiaľ však poznáme rozdiely v  jednotlivých pojmoch. Spracoval som preto zoznam najzákladnejších pojmov pre funkcie v oboch produktoch.

Mask vs. Selection

    Pri editácií je veľmi často dôležité označiť si časť fotografie, na ktorú budeme aplikovať zmeny. Označenie pre túto časť v Corel Photo-Paint sa volá Maska (Mask) a v Adobe Photoshop je to Výber. (Selection) Korešpondujúce sú si potom navzájom Mask menu  a Select menu.

Effects vs. Filters

    Ďalšou z oblastí, kde je jediný rozdiel v názve, je sekcia špeciálnych efektových filtrov. Vo Photo-Painte sa nachádzajú pod hlavičkou Effects a vo Photoshpe zasa pod hlavičkou Filters.  Obe menu sú zakončené časťou, kde sa zobrazujú nainštalované pluginy.

Objects vs. Layers

    Obidva programy dovoľujú istej oblasti pixlov vznášať nad inou oblasťou pixlov. Photoshop ich volá Layers a ich zoznam sa zobrazuje v Layers Palette. Vo Photo-Painte sa tieto oblasti nazývajú Objects a nájdeme ich v Objects Docker. Obidva programy umožňujú špecifikovať priehľadnosť sekcie, ktorá sa nachádza na vrchu Objects Docker alebo Palette. Rovnako môžete v oboch programoch aplikovať na tieto sekcie tzv. Merge Mode, ktorý definuje spôsob akým sa budú pixely v jednotlivých vrstvách ovplyvňovať. Oba produkty umožňujú tú-ktorú vrstvu zneviditeľniť. Ak budete migrovať súbory medzi jednotlivými aplikáciami, Objects/Layers zostanú zachované.

Clip Mask vs Layer Mask

    Častiam Objects/Layers môžete priradiť transparentnosť v Coreli prostredníctvom Clip Mask a v prostredí Adobe zasa pomocou Layer Mask. Spraviť sa tak dá cez menu Layer > Layer Mask > Reveal All. V Coreli pridáte Clip Mask cez Object > Clip Mask > Create > from Object Transparency. V týchto menu používate štetec, aby ste vykreslili oblasti transparentnosti a opacity. Pri migrácii súborov ostanú Clip Masks alebo Layers zachované.

Lens vs Adjustment Layers

    Na výber alebo masku v spracovávanom obrázku je možné aplikovať množstvo úprav a efektov. Oba produkty ponúkajú alternatívne riešenia na úpravy: V CoreliPhoto-Paint sa tieto nástroje nazývajú Lens, vo Photoshope zasa Adjustment Layers. Adekvátna cesta by bola pre Photoshop Layer > New adjustment layer. Celkovo sa ich ponúka 12. V Coreli sa do menu dostanete cez Object >  Create > New Lens. Ponúka sa 23 druhov úprav.
    Výhoda oboch možností spočíva v tom, že môžete zmeniť nastavenia efektu aj potom, čo ste ho aplikovali na zdrojový súbor, alebo môžete pod vrstvou efektu so zdrojovým obrázkom stále pohybovať ako keby išlo stále o Object/Layer. Pokiaľ sa neskôr rozhodnete, že daný efekt nechcete použiť, jednoducho vymažete vrstvu s efektom – teda Lens alebo Adjustment Layer a podklad sa vráti do pôvodnej podoby.
    Pri migrácií súborov sa Lens/Adjustment layers strácajú.

Tone Curves vs Curves

    Pri úprave fotografií je najzákladnejším nástrojom na modifikáciu Curves vo Photoshope, alebo Tone Curve vo Photo-Painte. Cesta pre Photoshop je Image > Adjustments > Curves. Vo Photo-Painte pôjdete zasa cez Adjust > Tone Curve aby ste sa dostali do rovnakého menu. Aj keď sa jednotlivé dialógové okná trocha líšia, funkčnosť krivky ostáva v oboch programoch úplne rovnaká a jej zakrivenie spôsobuje rovnaké zmeny na zdrojovom obrázku.

Contrast Enhancement vs. Levels

    Ďalším zo základných nástrojov na úpravu je Histogram. Znázorňuje hodnoty jednotlivých tónov na fotografii. Photoshop tento nástroj nazýva Levels a v menu je pod Image > Adjustments > Levels. Vo Photo-Paint sa stretávame zasa s Contrast Enhancement. Dostanete sa k nemu cez Adjust > Contrast Enhancement. Rýchlo zistíte, že v oboch produktoch je histogram dominantným prvkom, i keď postranne ponúkajú programy množstvo dodatočných nastavení. Základná funkčnosť však zostáva zachovaná a nástroj pracuje na podobných princípoch.

Touch Up Brush vs. Healing Brush

    Obidva programy ponúkajú štetec, ktorým môžete pretrieť rôzne nedostatky zdrojovej fotografie a odstrániť tak všetko od prachu cez škrabance až po drobné zrno. Nástroj Corelu sa volá Touch-up Brush a nachádza sa v ponuke základných nástrojov na ľavej strane pracovnej plochy. Adobe ponúka zasa Healing Brush a rovnako ju vyberiete z ľavej ponuky základných nástrojov. Trik Touch-up Brush spočíva v miernom rozostrení oblasti na ktorú ho aplikujeme a najlepšie funguje v miestach kde sa stretávajú dve rôzne farby. Healing Brush naopak pracuje veľmi podobne ako Cloning so zabudovanou „umelou inteligenciou“. Po výbere tohto retušovacieho nástroje môžete pochopiteľne v oboch programoch meniť veľkosť štetca a silu retuše, ktorú chcete aplikovať.

Záver

    Ako máte možnosť vidieť, oba produkty ponúkajú podobnú funkčnosť na úpravu fotografií, v zásade ide iba o otázku zvyku. Pokúsil som sa zhrnúť iba tie najzákladnejšie, podobností sa nájde ešte ďaleko viac. Prajem ešte veľa zábavy pri skúšaní jednotlivých možností!

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode